Hírek

Elérhetőségek

Dombegyház Nagyközség Polgármesterének határozata a Hollósy Kornélia Óvoda tekintetében elrendelt rendkívüli szünetről

Dombegyház Nagyközség Polgármesterének határozata

a Hollósy Kornélia Óvoda tekintetében elrendelt rendkívüli szünetről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intézkedési Korm. rendelet) 2. §-ában meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4)  bekezdésére – a fenntartók és az intézményvezetők, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterének egyidejű értesítése mellett –

2020. március 17-én 00.00 órától visszavonásig

rendkívüli szünetet rendelek el a Hollósy Kornélia Óvodában,

 az alábbi kikötésekkel:

2020. március 17. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben az intézmény munkanapokon megszervezi a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A kiscsoportok létszáma nem haladhatja meg az öt főt.

A rendkívüli szünet ideje alatt az óvodában történő munkavégzést, munkarendet az intézményezető jogosult meghatározni, azzal, hogy az alkalmazottak juttatásait a rendes, előre tervezett szüneteknek, karbatartási célú zárvatartásoknak megfelelően köteles biztosítani.

Az érintett intézmények vezetői a döntésemről a gyermekek törvényes képviselőit, szüleit haladéktalanul, a rendelkezésükre álló kommunikációs csatornákon keresztül szóban, illetőleg írásban értesíteni kötelesek 2020. március 16-án 17.00 óráig.

A hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen déli meleg főétkezést a szünidei gyermekétkeztetés szabályai szerint, az annak megfelelő rend szerint biztosít az intézmény.  Az óvodában és az általános iskolában, amennyiben kis csoportokban lesz gyermekfelügyelet, ott a gyermekétkeztetést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja az intézmény.

Döntésem a közléssel végleges, vele szemben fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járvány terjedésének lassítása érdekében az Intézkedési Korm. rendelet alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.

A Koronavírus-járvány (COVID-19) által okozott járványügyi veszélyhelyzetben a betegség terjedésének lassítása, az emberek közötti érintkezések, személyes kontaktusok számának jelentős csökkentése érdekében a Hollósy Kornélia Óvodában rendkívüli szünetet rendeltem el, és a járulékos kérdésekben a fentiekben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm és illetékességem az Intézkedési Korm. rendelet 2. §-án alapul.

 

Dombegyház, 2020. március 16.

 

               Dr. Varga Lajos sk.

                                                                                                  polgármester