Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény Dombegyház Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításáról

Hirdetmény

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata a 2019. március 28-i ülésén - az illetékes államigazgatási szervekkel és a partnerekkel történt egyeztetési folyamat elvégzését követően, az Állami Főépítész záró szakmai véleményének birtokában - döntött Dombegyház Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításáról.

A módosítás célja, hogy a településen történő szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan szennyvíztisztító telep a 087/2 hrsz-ú ingatlan „b” alrészletének belső, északkeleti részén valósulhasson meg, azaz a módosítással érintett terület a hulladéklerakó és a tervezett szennyvíztisztító területe és közvetlen környezete.

A módosítás keretein belül a település szennyvíztisztító eddigi helyét, a 087/2 hrsz-ú földterület a) alrészletét beépítésre szánt különleges területből beépítésre nem szánt korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe került átsorolásra. A 087/2 hrsz-ú terület b) alrészlete teljes egészében beépítésre szánt különleges terület lesz. (Ez valójában a pontos térkép alapján létrejövő javítás.) Mind a rekultivált hulladéklerakó, mind pedig a szennyvíztisztító önálló övezetben kap helyet.

A tervezési terület további részein a területfelhasználás változatlan.

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, valamint a település helyi építési szabályairól szóló 17/2003. (X. 29.) önkormányzati rendeletet (HÉSZ), és az annak mellékletét képező külterületi szabályozási tervet.

A településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos döntés: 579/2019. (III.28.) Kt határozat

A HÉSZ módosítás során alapvetően a Kh jelű övezetre (rekultivált kommunális hulladéklerakó övezete) valamint a Ksz jelű övezetre (a szennyvíztisztító övezete) vonatkozó előírások módosítása, valamint az SZ-1 jelű szabályozási terv módosítása történt meg.

Módosító rendelet: 3/219. (III.29.) önkormányzati rendelet a település helyi építési szabályairól szóló 17/2003. (X. 29.) számú rendeletének módosításáról

A módosítások átvezetése megtörtént, a hatályosított településrendezési eszközök elérhetőek a www.dombegyhaz.hu honlap bal oldali menüjéből: Önkormányzat/Településrendezési eszközök, vagy a linkre kattintva: http://www.dombegyhaz.hu/main.php?cat=gov_rendez

 

                                                                                               Dr. Varga Lajos polgármester