Hírek

Elérhetőségek

Pályázati Felhívás

Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása Tanulói Ösztöndíj Pályázatot hirdet az EFOP 3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című pályázat keretein belül.

A pályázat célja

A hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ennek keretében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok részére ECDL vizsgához, vagy bármely nyelvű és fokozatú nyelvvizsgához, valamint az gimnáziumi bizonyítvány, szakgimnáziumi bizonyítvány és szakközépiskolai bizonyítvány támogatása, valamint a középfokú oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű fiatalok részére tanulói ösztöndíj nyújtása a továbbtanulási esélyek javításához.

A pályázók köre

Ösztöndíjban azok a Dél-békési Kistérség területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, akik

  1. “A” komponens
  • hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§-ban meghatározottak szerint.
  • sikeres ECDL vizsgát, vagy bármilyen típusú államilag elismert sikeres nyelvvizsgát tettek (cc),
  • illetve sikeres érettségi vizsgát/szakgimnáziumi vizsgát/szakközépiskolai vizsgát tettek
  • más ösztöndíjban nem részesülnek.
  1. “B” komponens
  • hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§-ban meghatározottak szerint,
  • gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola beiratkozott tanulója,
  • más ösztöndíjban nem részesülnek
  • az utolsó féléves tanulmányi átlaga 4,0, vagy a feletti tanulmányi átlaggal zárult.

A részletes pályázati felhívás és pályázati feltételek, valamint a pályázati adatlapok elérhetőek az alábbi linken: https://azemberibbeletert.hu/tanuloi-osztondij-palyazat/