Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás - 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

Tájékoztató

a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2020. március 17-től hatályos

előírásairól, az ebből adódó teendőkről, korlátozásokról

 

Vendéglátó üzletek:

1. Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig vendégek nem, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak (ZÁRVATARTÁS),

2. Olyan vendéglátó üzletben, ahol étel forgalmazása történik, az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás 15.00 óra után 06.00 óráig.

Egyéb üzletek:

3. Az

 • élelmiszert,
 • az illatszert,
 • a drogériai terméket,
 • a háztartási tisztítószert,
 • a vegyi árut és
 • a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
 • a gyógyszertár,
 • a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet,
 • az üzemanyag-töltőállomás és
 • a dohánybolt

nyitvatartását nem érinti a korlátozás, az ilyen termékeket a működési engedélyük/ bejelentésük alapján engedélyezetten forgalmazó üzletek a rendes nyitvatartási rendjük szerint működhetnek.

4. A 3. pontban fel nem felsorolt, más termékeket forgalmazó üzletekben a vendéglátó üzletekhez hasonlóan 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Rendezvények

5. Zárt vagy a nem zárt helyen tartott rendszeres zenés, táncos rendezvények, egyéb rendezvény, gyűlés helyszínén a résztvevők számától függetlenül TILOS TARTÓZKODNI. 

    Kivétel: vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

6. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Közösségi terek, közművelődés

7. Az ott foglalkoztatott dolgozók kivételével tilos a látogatása

   • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
   • a mozinak,
   • múzeumnak, közművelődési intézménynek (Művelődési Ház, Könyvtár,) közösségi színtérnek.

70 év felettiek

8. A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Kérjük azokat a 70 év feletti lakosainkat, aki ezt vállalják és ellátásuk (bevásárlás, gyógyszer felíratás, recept kiváltás stb.) hozzátartozók, családtagok közreműködésével nem megoldható, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban a 68/432-031 telefonszámon vagy bármelyik elérhetőségünkön, vagy megbízottja útján.

Intézkedések betartásának ellenőrzése

9. A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerinti, jelen tájékoztatóban szereplő korlátozó intézkedések betartását – a 6. és 8. pontban foglaltak kivételével – a rendőrség ellenőrzi.

Jogkövetkezmények

10. Szabálysértést követ el, aki

a) vendéglátó üzletben,

b) üzletben,

c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,

d) a rendezvény helyszínén, valamint

e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Kérek minden dombegyházi lakost, hogy fokozottan figyeljen önmagára, családjára, a környezetében élőkre!

A betegség megelőzése közös felelősségünk, ezért kérek mindenkit, hogy a fenti előírásokat saját, családja és a közösségünk érdekében tartsa be!

 

                                                                                                          Dr. Varga Lajos sk.

                                                                                                               polgármester